Miljö och kvalitet

Made in Sweden - since 1956

 

Vi har funnits i branschen sedan 1956 och lägger stort värde i att kunna erbjuda kvalitativa och hållbara produkter till våra kunder. 

Ständiga förbättringar

 

Vi arbetar aktivt med vår miljö och kvalitet, både för våra anställda och för samhället. Som en del i detta är vi sedan 1998 både Miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Några få exempel på vårt miljöarbete:

 

- Vi är genom återvinning av överskottsvärme självförsörjande på uppvärmning av våra lokaler.

 

- Vi byter ständigt ut maskiner mot modernare och mer energieffektiva.

 

- Vi återvinner allt spillmaterial internt samt köper in återvunnet material som vi kan använda i produkter som inte är avsedda för kontakt med livsmedel.

 

- Vi har närvarosensorer för vår belysning.

 

- Alla våra produkter är återvinningsbara.

 

Som ett resultat av detta arbete har vi bland annat sänkt vår energiförbrukning med 30 %.
Vi arbetar kontinuerligt med vårt miljö- och kvalitetsansvar för att uppnå ständiga förbättringar och som en del i detta arbete är vi t.ex delägare i ett lokalt energibolag som producerar grön el.

BPA Free / Matkontakt

 

På sista tiden har det debatterats mycket om plast och hälsofarliga ämnen så som Bisfenol A (vanligen förkortat BPA). Inga av Nordiska Plasts produkter innehåller Bisfenol A (BPA) och alla produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel är självklart Livsmedelsgodkända enligt högt ställda krav från bland annat EU-lagstiftningen. 

Vi efterlever t.ex EU:s Plastdirektiv 10/2011, REACH samt SVHC-listan.

 

Vi har all vår tillverkning i Sverige och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel testas kontinuerligt på oberoende testlaboratorier.