Gislaveds kommun

Referensanläggning Gislaved Reningsverk. Installerat 1987.

Gislaved1
Silon till vänster är biofilterbädden. Innehåller 1445 m3 HUFO biofiltermaterial

Gislaved2
Bild ovanifrån biobädden 

Gislaved3
Bild ovanifrån biobädden 

Gislaved Vattenverk. Installerat 1993.

Gislaved4
Förfilter för järn- och manganreduktion vid dricksvattenrening 

Gislaved5

Gislaved6
Syresättning innan vattnet rinner in i bädden 

Gislaved7
Avrinning från biobädden innan det går till återfiltrering i sandbädd 

Gislaved8
Sandfiltrering innan det går till vattenverket där bland annat kalk tillsätts.