ISCC_Logo.png

ISCC - Fossilfri plastproduktion

Genom bra och långvariga relationer med våra kunder driver vi miljöfrågan framåt - tillsammans.

Januari 2020 lanserade Nordiska Plast en ny serie produkter av plast delvis producerad i fossilfri råvara.
Materialet är ett certifierat hållbart biomaterial.

#ENBÄTTREMATLÅDA

Matförvaring från Nordiska Plast bidrar till minskat matsvinn och är tillverkad av råmaterial i Polypropen (PP). Godkänd för matkontakt och 100% återvinningsbar.

Den fossilfria serien matförvaring har samma produktfördelar som de tillverkade i traditionella plastmaterial. Skillnaden är att materialet delvis är baserat på förnyelsebar råvara (biomassa) som inte konkurrerar med livsmedelsförsörjningen. En bättre matlåda helt enkelt!

Enkelt förklarat kan man säga att plastmaterialet Polypropen tillverkas med propengas som råvara. Denna gas framställs traditionellt sett som en biprodukt från petroleum, en icke förnybar fossil resurs.

Idag finns även ett antal fossilfria materialalternativ tillgängliga på marknaden. Dessa går under kategorin biomaterial. Råvaran för framställning av biomaterial kan t.ex. vara stärkelse från majs, socker eller cellulosa och kallas för biomassa. Tack vare nya metoder och en mer hållbar inställning har man utvecklat teknik för att framställa gasen från förnyelsebar råvara. Materialet vi köper in kommer från certifierade tillverkare i Europa som i sin produktion även använder tallolja och återvunnen vegetabilisk olja som råvara. Förnyelsebara restprodukter från skogs- och livsmedelsindustrin.

För att säkerställa att materialen vi köper in är tillverkade under hållbara förhållanden har Nordiska Plast valt att 3:e parts certifieras enligt ISCC Plus. På så sätt garanterar vi att det tillförs lika mycket fossilfri plastråvara till marknaden som vi använder i våra fossilfria produkter. Principen kallas för massbalans och fungerar på samma sätt som när du t.ex. tecknar elavtal med förnybar energi.

 

 

ISCC PLUS - Vad är det?

Med ISCC certifierade material kan vi, för att nämna några exempel, lita på att biomassan som används vid framställningen av plastråvaran:
*Är framställd av fossilfri, biobaserad, råvara (biomassa) på massbalansbasis
*Inte konkurrerar med livsmedelsförsörjningen
*Motverkar avskogning/skogsskövling
*Inte kommer från mark med högt biologisk mångfald och naturliga kollager
*Överensstämmer med mänskliga rättigheter, arbetskraft och markrättigheter
*Är spårbar genom hela försörjningskedjan. Från odling till tillverkning av slutprodukt.
*Överensstämmer med lagar och internationella fördrag

Nordiska Plast blev 2018 den första plastbearbetaren i Skandinavien att certifieras enligt International Sustainability and Carbon Certification PLUS SYSTEM (ISCC Plus) och vi erbjuder nu konsumenter att ta del av denna senaste innovationen inom biomaterial (förnybara alternativ till fossilbaserat plastmaterial. Eftersom vi tror att även förnybara råvaror, biomaterial, kräver trovärdigt bevis på hållbarhet använder Nordiska Plast endast certifierade material från certifierade leverantörer.

Den certifierade plastråvaran produceras av biomassa från andra generationens råmaterial. Detta kommer från Europa (Tyskland) och är uppköpt i enlighet med kriterierna i ISCC PLUS. Vilket är ett globalt certifieringssystem som täcker alla typer av biomassaproduktion genom hela värdekedjan. ISCC säkerställer biomassaproduktion som uppfyller miljö-, klimat- och sociala krav. Du kan läsa mer om ISCC på http://www.iscc-system.org